Månedlige arkiver: desember 2012

  1. Første spede start …

    1

    14. desember 2012 av pegmatite

    I løpet av sommeren 2012 har Andreas samlet inn opplysninger om 67 gruver. Disse gruvene har ligget noen måneder på …
    Continue reading